всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

faragency.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
far@chfar.com topkarov@faragency.bg reklama@chernomorskifar.com reklama@faragency.bg info@chernomorskifar.com info@faragency.bg admin@chernomorskifar.com admin@faragency.bg reporter@faragency.bg
2014-12-03
състояние:
работи
3539
домейн собственик:
Chernomorski far EAD
домейн отг.лице:
Dimitar Nikolov
домейн емейл:
far@chfar.com
домейн телефон:
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License