всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

front.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
frontbgoffice@gmail.bg
2015-08-01
състояние:
работи
3750
домейн собственик:
FRONT LTD
домейн отг.лице:
Eva Istatkova
домейн емейл:
e_istatkova@yahoo.com
домейн телефон:
сървър в държава:
Bulgaria



Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License