всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

allnews.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2013-08-04
състояние:
закрит
5424
домейн собственик:
UNA SOLUTIONS
домейн отг.лице:
LAChEZAR GRIGOROV
домейн емейл:
mirmidon.at@gmail.com
домейн телефон:
сървър в държава:
Germany
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License