всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

life.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
2014-12-17
състояние:
закрит 2015-12-30
-
домейн собственик:
домейн отг.лице:
Огнян Димов
домейн емейл:
dimov.ognian@gmail.com
домейн телефон:
сървър в държава:
Bulgaria
забележка:
сайтът е закрит;  фирмата е в ликвидация - наследник е "ЕС МЕДИА" АД; пренасочва към iconomist.bg; домейн 2014 - 2015 Огнян Димов, 2015-2015 Todor Ivanov "Es media AD"Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License