всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

news1.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2009-02-19
състояние:
закрит 2009-05-01
-
домейн собственик:
Smak Mediya
домейн отг.лице:
Dimitar Marin
домейн емейл:
radostin.shavov@mskeygroup.net
домейн телефон:
сървър в държава:
Bulgaria
забележка:
сайтът е закрит;  историчеки обявява че е собственост на mskeygroup.net (няма таква фирма), който сега пренасочва към http://corp.sportal.bgПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License