всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

argumenti-bg.com (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2010-11-25
състояние:
закрит 2016-10-02
-
домейн собственик:
Elena Ivanova
домейн отг.лице:
Elena Ivanova
домейн емейл:
ena_ena@abv.bg
домейн телефон:
+359.888093323
сървър в държава:
United States
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License