всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

novina.net

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
Филип Епитропов,Константин Веков,Валери Зайцев,Нора Виткова,Десислава Станева,Весела Найденова
email
(обявена на сайта):
novini@novini.bg filip.epitropov@novini.bg konstantin.todorov@novini.bg valery.zaytzev@novini.bg nora.vitkova@novini.bg maya.yordanova@novini.bg desislava.staneva@novini.bg novinibgvideo@gmail.com ves
2003-08-01
състояние:
работи
-
домейн собственик:
IDI
домейн отг.лице:
Margarita Atanasova
домейн емейл:
buldev@gmail.com
домейн телефон:
+1.3522140697
сървър в държава:
United StatesПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License