всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

perniktoday.net

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
support@perniktoday.net
2010-11-10
състояние:
работи
7982
домейн собственик:
PERNIKTODAY
домейн отг.лице:
VLADISLAV ANTOV
домейн емейл:
VLADISLAVI1975@GMAIL.COM
домейн телефон:
+359.123456789
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License