всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

b2bnews.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
office@b2bmedia.bg
2008-04-30
състояние:
работи
-
домейн собственик:
Bogdan Naydenov
домейн отг.лице:
Bogdan Naydenov
домейн емейл:
bnaydenov@gmail.com
домейн телефон:
сървър в държава:
Netherlands
забележка:
пренасочва към друг сайт - http://b2bmedia.bg/Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License