всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

republika.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2002-03-30
състояние:
закрит 2012-09-30
-
домейн собственик:
RA Euromedia Ltd, ACE MEDIA JSC
домейн отг.лице:
Svetlana Sharenkova, PETIO PETIOV BLASKOV
домейн емейл:
koleva.mari@gmail.com
домейн телефон:
сървър в държава:
забележка:
сайтът е закрит;  домейн 2008 - юли 2010 Светлана Шаренкова, юли 2010-2016 Петьо БлъсковПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License