всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

slava.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
info@slava.bg
2007-07-05
състояние:
работи
2724
домейн собственик:
AB OOD
домейн отг.лице:
Atanas Arnaudov
домейн емейл:
adv@easymagazine.net
домейн телефон:
сървър в държава:
забележка:
не съществува организацията, обявена като собственик - АБ ООДПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License