всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

sofia-press.com (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
2010-08-16
състояние:
закрит 2014-12-31
-
домейн собственик:
Ivent media menidjmunt OOD, BULGARSKA PRES GRUPA OOD
домейн отг.лице:
Antoaneta Ivanova,IVAN VELKOV
домейн емейл:
office@sofia-press.com,+359.29867621
домейн телефон:
+1.7204960020
сървър в държава:
Germany
забележка:
сайтът е закрит;  домейн: Антоанета Иванова 2010-2013, Иван Велков 2013- авг. 2016Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License