всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

top.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2000-12-06
състояние:
закрит 2016-04-06
-
домейн собственик:
Advartayzing enterteymant OOD
домейн отг.лице:
Kalin Botev
домейн емейл:
kalin.botev@mskeygroup.net
домейн телефон:
сървър в държава:
забележка:
сайтът е закрит;  представя се като част от "MSKey Group" (не може да бъде идентифицирана еднозначно такава фирма), mskeygroup.net сега пренасочва към http://corp.sporПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License