всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

vek21press.com

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
Александър Йорданов
отговорни лица
(обявени на сайта):
Даниел Александров
email
(обявена на сайта):
vek21weekly@gmail.com
2016-01-07
състояние:
работи
-
домейн собственик:
Alexander Yordanov
домейн отг.лице:
Alexander Yordanov
домейн емейл:
furiouskid@gmail.com
домейн телефон:
+359.1234567
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License