всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

vsekiden.com (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
Христина Добрева
отговорни лица
(обявени на сайта):
Христина Емилова,Марина Чертова,Анелия Иванчева, Валерия Йонкова, Никола Николов, Милан Николов, Ц
email
(обявена на сайта):
office@vsekiden.com vsekiden@vsekiden.com emilova@vsekiden.com
2003-06-19
състояние:
закрит 2016-05-23
-
домейн собственик:
Vsekiden Media AD
домейн отг.лице:
Hristina Emilova
домейн емейл:
office@vsekiden.com
домейн телефон:
+359.29804880
сървър в държава:
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License