всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

webcafe.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
Златина Димитрова
отговорни лица
(обявени на сайта):
Сибина Григорова
email
(обявена на сайта):
2009-10-08
състояние:
работи
69
домейн собственик:
Webkafe EAD
домейн отг.лице:
Sibina Grigorova
домейн емейл:
sibina.grigorova@webcafe.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License