всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

bg.time.mk

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2010-04-29
състояние:
работи
-
домейн собственик:
Друштво за компјутерски активности и услуги ТАЈМ - БОРГ ДООЕЛ Скопје
домейн отг.лице:
Игор Трајковски
домейн емейл:
admin@time.mk
домейн телефон:
сървър в държава:
SloveniaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License