всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

faktor.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
Стойко Стоянов
отговорни лица
(обявени на сайта):
Стойко Стоянов,Косара Белниколова,Анелия Димитрова,Светослав Пинтев
email
(обявена на сайта):
stoyko_stoyanof@faktor.bg maya@faktor.bg kossara@faktor.bg anelia@faktor.bg vvasilev@faktor.bg stoyan@faktor.bg faktor@faktor.bg
(неизвестно)
състояние:
работи
252
домейн собственик:
домейн отг.лице:
Iva Popova
домейн емейл:
billing@host.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
GermanyПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License