всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

faktograf.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
Ваня Ставрева
email
(обявена на сайта):
faktograf@faktograf.bg editor@faktograf.bg
2016-04-28
състояние:
работи
8549
домейн собственик:
домейн отг.лице:
Vanya Stavreva
домейн емейл:
cmamyc@mail.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License