всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

bgvesti.net (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
анонимни
гл.редактор
(обявен на сайта):
анонимни
отговорни лица
(обявени на сайта):
анонимни
email
(обявена на сайта):
2010-12-29
състояние:
закрит 2015-06-15
-
домейн собственик:
ESCOM Ltd.
домейн отг.лице:
Rosen Peyankov
домейн емейл:
escom@escom.bg
домейн телефон:
+359.38665129
сървър в държава:
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License