всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

reduta.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
Владимир Шопов,Стойко Тонев,Любослава Русева, Веселина Седларска,
email
(обявена на сайта):
sedlarska@gmail.com dr.tonyfilipov@yahoo.com dr.tonyfilipov@abv.bg vladimir.shopov@yahoo.com sk.laveia@gmail.com
2011-03-20
състояние:
работи
1657
домейн собственик:
домейн отг.лице:
Stoyko Tonev
домейн емейл:
dr.tonyfilipov@abv.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License