всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

desant.net

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
Севдалина Пенева,Диана Славчева,Борис Цветанов,Веселин Максимов,Светлана Николова,Жан Соломонов
email
(обявена на сайта):
peneva@desant.net slavcheva@desant.net
2004-02-26
състояние:
работи
2282
домейн собственик:
SKAT TV
домейн отг.лице:
ATANAS TERZIEV
домейн емейл:
A_TERZIEV@TVSKAT.NET
домейн телефон:
+359.56865555
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License