всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

Основна цел на този проект е откриване и поддържане на информация за собствеността на интернет медии за обществени новини на български език.
Специално внимание е отделено на анонимните медии.
Информацията е събрана автоматично и не е изчерпателна, но по отношение на анонимността е проверена и ръчно.

Включени са: интернет (онлайн) медии - уебсайтове, публикуващи обществени новини и коментари, както и такива за публични лица.

Изключени от обхвата на проекта са:
- уебсайтове на национални телевизионни канали или радиостанции;
- изключително специализирани само в някоя тясна област област като здраве, медицина, спорт, изкуства, технологии, наука, окултност, пътешествия, забавления, хоби, необясними явления;
- лични блогове;
- сайтове на държавни институции и техни подразделения;
- сайтове на организации и техните подразделения (освен ако публикуват много обществени новини - тогава са включени)
- под-сайтове по населени места, част от по-големи (национални) новинарски сайтове

Критерият за анонимна медия за обществени новини: която не е публикувала на видимо и лесно намираемо за обикновения посетител място на самия уебсайт информация кой е собственик (фирма или имена на човек), или редактор на медията.
Собствеността трябва да е на естествено лесно намираемо и очаквано за читателите място - например, в страница или връзка от типа "за нас", "връзка с нас", "контакти" или "екип". От 99% от посетителите на сайта няма как да се очаква да познават известни само на технически специалисти технологии като "whois" (информация за име на сайт) за да могат да намерят фирма или лице. И дори в такъв случай, при много сайтове информацията за името на сайта е на техническия изпълнител или поддържащ, а не на реалния му собственик.

Ако сте собственик на сайт и го намерите обявен за анонимен тук - просто сложете името на фирмата или вашето име (ако сте физическо лице собственик) на сайта си в някоя от посочените по-горе примерни стандартни връзки и пишете до Красимир Гаджоков (gadjokov@gmail.com). Абсолютно никакви други условия няма един сайт от този проект да бъде сменен в неанонимен.


Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License