Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

10tka.eu (сайтът е закрит)

организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
2015-01-27
-
сървър в държава
бележки
сайтът е закрит
2015-08-01
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
таен домейнПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2018 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License