всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

actualno.com

< >
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
email (от сайта)
goodnews@actualno.com
2003-10-31
131
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
Actualno.com
отг.лице
Kiril Apostolov
емейл
office@webground.bg
телефон
+359.28051951Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License