Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

nova.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
2011-09-24
18
сървър в държава
Bulgaria
бележки
заблудата доказана тук: https://www.facebook.com/science.and.critical.thinking/photos/a.337253216295983/3182966135057996/?type=3&theater
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лицеПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2020 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License