всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

akcent.bg

< >
  • примери: 
организация-собственик
гл.редактор
Румен Николаев
отговорно лице
email (от сайта)
info@akcent.bg vino@akcent.bg moda@akcent.bg
2011-01-29
20267
сървър в държава
Bulgaria
информация от регистрацията на домейна (интернет-името на сайта):
собственик
Vladislav Simchev
отг.лице
Vladislav Simchev
емейл
simtrans@mbox.digsys.bg
телефонПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License