Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

novinizateb.com
(сайтът е закрит)
щракни етикет за да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
2017-09-11
-
сървър в държава
United States
бележки
сайтът е закрит
ФБ страница: https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%B1-102647544604827/
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта на медията):
собственик
отговорно лицеТози проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2024 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License