Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

life.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
2014-12-17
-
сървър в държава
Bulgaria
бележки
сайтът е закрит; 2015-12-30 фирмата е в ликвидация - наследник е "ЕС МЕДИА" АД; пренасочва към iconomist.bg; домейн 2014 - 2015 Огнян Димов, 2015-2015 Todor Ivanov "Es media AD"
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
Огнян ДимовПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2020 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License