Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

novini.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
Филип Епитропов,Константин Веков,Валери Зайцев,Нора Виткова,Десислава Станева,Весела Найденова
2005-06-23
83
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
Golf Bulgaria Ltd
отговорно лице
Stilyan ShishkovПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License