Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

republika.bg
(сайтът е закрит)
  • закрит
  • анонимен
  • примери за:
щракни етикет за да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
2002-03-30
-
сървър в държава
бележки
сайтът е закрит
2012-09-30 домейн 2008 - юли 2010 Светлана Шаренкова, юли 2010-2016 Петьо Блъсков
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта на медията):
собственик
RA Euromedia Ltd, ACE MEDIA JSC
отговорно лице
Svetlana Sharenkova, PETIO PETIOV BLASKOVТози проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2024 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License