Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

topnews.bg
(сайтът е закрит)
  • закрит
щракни етикет за да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
2008-08-10
-
сървър в държава
бележки
сайтът е закрит
2016-04-10
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта на медията):
собственик
Top News Group Ltd
отговорно лице
Vanya DimitrovaТози проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2024 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License