Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

topnews.bg (сайтът е закрит)

  • закрит
щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
2008-08-10
-
сървър в държава
бележки
сайтът е закрит
2016-04-10
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
Top News Group Ltd
отговорно лице
Vanya DimitrovaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License