Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

vsekiden.com (сайтът е закрит)

  • закрит
щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Христина Добрева
отговорно лице
Христина Емилова,Марина Чертова,Анелия Иванчева, Валерия Йонкова, Никола Николов, Милан Николов, Ц
2003-06-19
-
сървър в държава
бележки
сайтът е закрит
2016-05-23
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
Vsekiden Media AD
отговорно лице
Hristina EmilovaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License