всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

168chasa.bg

< >
организация-собственик
гл.редактор
Слави Ангелов
отговорно лице
Слави Ангелов,Петя Минкова,Сима Владимирова,Иван Бутовски,Красимир Боев,Цветина Стаменова
2010-06-16
447
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
168 Chasa EOOD
отг.лице
Lazar FalliПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License