всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

24chasa.bg

< >
организация-собственик
гл.редактор
Борислав Зюмбюлев
отговорно лице
2005-03-10
41
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
168 chasa EOOD
отг.лице
Lazar FalliПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License