всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

24chasa.bg

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
Борислав Зюмбюлев
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
bzumbulev@24chasa.bg jvelev@24chasa.bg bcacheva@24chasa.bg mlitova@24chasa.bg mnenia@24chasa.bg 24krimi@24chasa.bg 24inter@24chasa.bg 24ojivlenie@24chasa.bg 24sport@24chasa.bg 24politika@24chasa.bg 24
2005-03-10
състояние:
работи
42
домейн собственик:
168 chasa EOOD
домейн отг.лице:
Lazar Falli
домейн емейл:
registerbg@vgb.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
BulgariaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License