Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

faktor.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Стойко Стоянов
отговорно лице
Стойко Стоянов,Косара Белниколова,Анелия Димитрова,Светослав Пинтев
2011-08-26
138
сървър в държава
Germany
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
Iva PopovaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License