Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

bgr.news-front.info

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
Константин Кнырик,Ася Иванова,Сергей Веселовский,Елена Красовская
2016-02-17
-
сървър в държава
Russia
бележки
тайния домейн регистриран в руска организация за тайни домейни
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
таен домейнПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2020 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License