всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

abv-selo.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
office@abv-selo.bg
2014-08-09
състояние:
закрит
15751
домейн собственик:
домейн отг.лице:
Borislav Borisov
домейн емейл:
borisov@selo.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
Bulgaria
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License