всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

30dumi.com (сайтът е закрит)

< >
организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
2011-03-22
-
сървър в държава
Germany
забележка
сайтът е закрит 2017-05-13 ; 
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отг.лице
MLADEN MIHOVПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License