Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

luboslovie.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Гергана Костадинова
отговорно лице
Андрей Велчев,Мария Николчева, Боян Кутевски, Добромира Калева, Христо Климентов
2014-02-24
-
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
Andrey VelchevПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License