всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

7dnibansko.bg

< >
организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
email (от сайта)
2015-06-27
494
сървър в държава
Bulgaria
информация от регистрацията на домейна (интернет-името на сайта):
собственик
отг.лице
Vladimir Metodiev
емейл
super_pippo@mail.bg
телефонПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License