Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

otgovora.com

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
Николай Амозов
2017-07-13
3953
сървър в държава
United States
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
таен домейнПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License