Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

24novini.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Елена Кирилова
отговорно лице
Мартин Тонев,Михаил Андреев, Петя Иванова
(неизвестно)
-
сървър в държава
United States
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лице
Mila Popova-PerpelievaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2020 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License