всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за Chrome

3bay.bg (сайтът е закрит)

< >
  • примери: 
  • закрит
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
email (от сайта)
office@novinitegroup.com info@inews.bg editors@novinite.com reklama@novinitegroup.com partners@novinitegroup.com
2013-03-18
-
сървър в държава
Bulgaria
забележка
сайтът е закрит; 
информация от регистрацията на домейна (интернет-името на сайта):
собственик
3BAY.BG Corp.
отг.лице
Tatyana Dimova
емейл
billing@host.bg
телефонПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License