всички български онлайн-медии за обществени новини - под лупа

3bay.bg (сайтът е закрит)

организация-собственик
(обявена на сайта):
гл.редактор
(обявен на сайта):
отговорни лица
(обявени на сайта):
email
(обявена на сайта):
office@novinitegroup.com info@inews.bg editors@novinite.com reklama@novinitegroup.com partners@novinitegroup.com
2013-03-18
състояние:
закрит
-
домейн собственик:
3BAY.BG Corp.
домейн отг.лице:
Tatyana Dimova
домейн емейл:
billing@host.bg
домейн телефон:
сървър в държава:
Bulgaria
забележка:
сайтът е закрит; Проектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект .
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License