Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

chronicle.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Златина Димитрова
отговорно лице
Цветелина Вътева,Любомир Найденов
(неизвестно)
-
сървър в държава
бележки
пернасочва към chr.bg
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
WEBCAFE BG Ltd
отговорно лице
Sibina GrigorovaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License