Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

dartsnews.bg

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
Нина Александрова
отговорно лице
Нина Александрова,Ния Берова,Биляна Милчева,Бояна Бояджиева
2011-04-08
-
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
DARTS NEWS EAD
отговорно лице
Valya PetkovaПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License