Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

desant.net

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
гл.редактор
отговорно лице
Севдалина Пенева,Диана Славчева,Борис Цветанов,Веселин Максимов,Светлана Николова,Жан Соломонов
2004-02-26
1351
сървър в държава
Bulgaria
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
SKAT TV
отговорно лице
ATANAS TERZIEVПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2019 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License