Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър

manimanibg.blogspot.com

щракни етикет да видиш публикацията, основание за класификация
организация-собственик
липсва на сайта
гл.редактор
липсва на сайта
отговорно лице
липсва на сайта
(неизвестно)
1346
сървър в държава
бележки
на сайте се твърди, че е собственост на Xak News - Media Group LTD. В българският търговски регистър не съществува такава фирма. Търсене за такава фирма - както е изписана на латиница - също не открива нищо в Google.
домейн
(регистрация на интернет-името на сайта - тази информация не е видима на сайта):
собственик
отговорно лицеПроектът е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея и изпълнение с доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2020 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License