Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 655 58.85%
анонимни 559 50.22%
етични 386 34.68%
сензации 234 21.02%
конспирации 164 14.73%
фалшиви новини 146 13.12%
заблуди 92 8.27%
реч на омразата 64 5.75%
клевети 61 5.48%
про-авторитарни 30 2.7%
анти-демократичен 23 2.07%
етичен кодекс 16 1.44%
осъден за клевети 5 0.45%
сатиричен 4 0.36%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2021 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License