Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 805 65.98%
анонимни 674 55.25%
етични 393 32.21%
сензации 260 21.31%
конспирации 200 16.39%
фалшиви новини 187 15.33%
заблуди 126 10.33%
клевети 75 6.15%
реч на омразата 72 5.9%
про-авторитарни 48 3.93%
анти-демократичен 28 2.3%
етичен кодекс 15 1.23%
сатиричен 5 0.41%
осъден за клевети 5 0.41%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2023 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License