Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 820 65.81%
анонимни 683 54.82%
етични 392 31.46%
сензации 261 20.95%
конспирации 206 16.53%
фалшиви новини 190 15.25%
заблуди 130 10.43%
клевети 76 6.1%
реч на омразата 74 5.94%
про-авторитарни 48 3.85%
анти-демократичен 29 2.33%
етичен кодекс 15 1.2%
осъден за клевети 5 0.4%
сатиричен 4 0.32%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2023 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License