Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 787 64.93%
анонимни 660 54.46%
етични 388 32.01%
сензации 258 21.29%
конспирации 199 16.42%
фалшиви новини 187 15.43%
заблуди 126 10.4%
реч на омразата 72 5.94%
клевети 70 5.78%
про-авторитарни 48 3.96%
анти-демократичен 28 2.31%
етичен кодекс 15 1.24%
осъден за клевети 5 0.41%
сатиричен 4 0.33%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2022 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License