Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 829 66.37%
анонимни 687 55%
етични 393 31.47%
сензации 260 20.82%
конспирации 207 16.57%
фалшиви новини 191 15.29%
заблуди 131 10.49%
клевети 75 6%
реч на омразата 73 5.84%
про-авторитарни 48 3.84%
анти-демократичен 29 2.32%
етичен кодекс 15 1.2%
осъден за клевети 5 0.4%
сатиричен 4 0.32%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъдат цитирани името на автора и уебсайт-адреса на този проект.

2016 - 2024 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License