Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 777 66.24%
анонимни 651 55.5%
етични 385 32.82%
сензации 253 21.57%
конспирации 188 16.03%
фалшиви новини 175 14.92%
заблуди 117 9.97%
реч на омразата 68 5.8%
клевети 65 5.54%
про-авторитарни 38 3.24%
анти-демократичен 26 2.22%
етичен кодекс 15 1.28%
осъден за клевети 5 0.43%
сатиричен 4 0.34%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2022 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License