Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 678 60.64%
анонимни 560 50.09%
етични 368 32.92%
сензации 234 20.93%
конспирации 166 14.85%
фалшиви новини 147 13.15%
заблуди 93 8.32%
реч на омразата 64 5.72%
клевети 61 5.46%
про-авторитарни 30 2.68%
анти-демократичен 23 2.06%
етичен кодекс 16 1.43%
осъден за клевети 5 0.45%
сатиричен 4 0.36%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2021 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License