Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 722 64.18%
анонимни 601 53.42%
етични 377 33.51%
сензации 239 21.24%
конспирации 170 15.11%
фалшиви новини 151 13.42%
заблуди 97 8.62%
реч на омразата 65 5.78%
клевети 61 5.42%
про-авторитарни 32 2.84%
анти-демократичен 23 2.04%
етичен кодекс 17 1.51%
осъден за клевети 5 0.44%
сатиричен 4 0.36%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2021 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License