Българските онлайн-медии за обществени новини - под лупа
инсталирай приставката за браузър
неетични 686 61.36%
анонимни 568 50.81%
етични 369 33.01%
сензации 235 21.02%
конспирации 166 14.85%
фалшиви новини 147 13.15%
заблуди 93 8.32%
реч на омразата 64 5.72%
клевети 61 5.46%
про-авторитарни 31 2.77%
анти-демократичен 23 2.06%
етичен кодекс 17 1.52%
осъден за клевети 5 0.45%
сатиричен 4 0.36%

Този проект е реализиран изключително в обществена полза, изцяло по идея, изпълнение и доброволен и безвъзмезден труд в личното свободно време от Красимир Гаджоков, gadjokov@gmail.com.
Информацията от този сайт може да бъде ползвана свободно и безплатно при условия да бъде цитирани името на автора и уеб-адреса на този проект.

2016 - 2021 Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License